Main menu:

Vad är Styrkelyft?

Styrkelyft (en enkel förklaring.)

Styrkelyft är en idrott som omfattar tre delgrenar: Knäböj, Bänkpress och Marklyft. Vid tävling har varje deltagare tre lyftförsök i varje delgren. Grenarna genomförs i nämnd ordning och för att få gå vidare till nästa delgren måste man ha ett godkänt lyft i den föregående grenen. Om ett lyft misslyckas får ett nytt försök göras på samma vikt som det misslyckade försöket eller mer,men vikten får inte sänkas. Alla lyft bedöms av tre domare som sitter runt om den som lyfter. Varje domare ger godkänt eller underkänt på ett lyft. Dessa tre domslut används sedan för ett majoritetsbeslut. I samtliga moment får ett visst ”styrkelyftsmaterial” användas som består utav knäböjardräkt,knälindor,handledslindor,bänkpresströja och markdräkt. Dessa tajta dräkter hjälper vissa lyftare att lyfta mer om de kan utnyttja materialet. En god grundträning/fysik utan materialanvändning är dock att rekommendera och att endast avancerade/erfarna tävlingslyftare använder utrustningen. Magnesium används för bättre grepp.

Vid knäböj vilar en skivstång på en ställning i axelhöjd. Lyftaren lyfter av stången från ställningen med skuldrorna och håller också i stången.Efter domarens signal böjer man knäna och höften tills lårets övre muskelfäste är lägre än knäet. Därefter pressas stången till utgångsläget. På domarens signal läggs stången tillbaka.

I bänkpress skall lyftaren ligga på rygg på en plan bänk, fatta en skivstång över bröstet med båda händerna(Max 81cm bredd) och föra den ner till bröstet för att där vänta på domarens signal, innan lyftaren får pressa upp den till utgångsläge. När armarna är fullt utsträckta får lyftaren en signal och kan placera skivstången åter i ställningen. Utöver det får inte heller rumpan huvudet eller fötterna lyftas.

Vid marklyft ligger en skivstång på golvet. Denna lyfts med båda händerna framför kroppen tills lyftaren har raka ben och rygg. På domarens signal får stången sedan sänkas igen.Man får stå brett(Sumostil) eller smalt isär med fötterna.

De vanligaste orsakerna till underkänt lyft:

Knäböj: lyftaren böjer inte tillräckligt djupt

Bänkpress: lyftaren tar ned stången på magen eller hörsammar inte domarens ”press-signal”

Marklyft: lyftaren står ej helt upprätt i slutposition

I alla tre momenten får inte stången ”sänkas” under pågående upplyft.

Knäböj.(Klicka på bilderna för förstoring.)

Bänkpress.

Marklyft.(Traditionell stil.)

Marklyft.(Sumostil.)

*ÅLDERSKLASSER:Nationell nivå: (Gäller från och med  2011-01-01)

Ungdom 14-18 från det år lyftaren fyller 14 år t.o.m. det år man fyller 18 år.

Junior 19-23 från det år lyftaren fyller 19 år t.o.m. det år man fyller 23 år.

Senior 24-39 från det år lyftaren fyller 24 år t.o.m. det år man fyller 39 år.

Veteran 40-49 från det år lyftaren fyller 40 år t.o.m. det är man fyller 49 år.

Veteran 50-59 från det år lyftaren fyller 50 år t.o.m. det år man fyller 59 år.

Veteran 60+ från det år lyftaren fyller 60 år och uppåt.

*This is powerlifting!klicka på länken för att se en film.
Vad betyder domarkorten?

Rött kort

Knäböj…….… Lyftaren böjer för grunt.
Bänkpress….. För kort stopp vid bröstet.
Marklyft……… Lyftaren står ej med sträckta ben i slutläget eller ej upprätt med axlarna tillbakadragna.

Blått kort

Knäböj…….… Lyftaren försummar att i start och/eller slutställning stå upprätt med raka ben.

Stångens läge på skuldrorna ändras under pågående lyft mer än 3 cm från lyftarens startställning.

Bänkpress….. En tydligt överdriven ojämn utsträckning av armarna.

Sänkning av stången när den pressas upp.

Lyftaren misslyckas med att fullständigt räta ut armarna.

Marklyft……… Sänkning av stången före slutställning (om stången sänks p g a att axlarna dras tillbaka skall lyftet inte underkännas).

Lyftaren ’skjuter under’ knäna för att underlätta draget.

Gult kort

Samtliga lyft… Övriga fel.