Main menu:

Ordningsregler

* Vikter och stänger ställs tillbaka på respektive plats

* Fönster och dörrar skall vara låsta då ingen finns i lokalen

* Styrketräning och spinning bedrivs på egen risk S.A.K. tar inte ansvar för eventuella skador

* Alla stölder polisanmäls

* Endast betalande har rätt att vistas i lokalen

* Personer som ej tränar skall inte vistas i lokalen

* Inget onödigt spring ut och in i lokalen

* Stäng av din mobiltelefon (om du inte har särskild anledning, t.ex. småbarnsförälder el. jourjobb, etc. SUNT FÖRNUFT!)

* Misskötel innebär avstängning

För allas trevnad vänligen respektera dessa regler !

/Styrelsen